Radoinjsko jezero

Najnizvodnije jezero na Uvcu je Radoinjsko jezero i sastavni je deo Specijalnog rezervata prirode „Uvac“, prirodnog dobra prve kategorije, od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju.

Nalazi se na 805m nadmorske visine. Nastalo je podizanjem brane na 43 km od ušća Uvca u Lim. Brana je izgrađena na 760mnv, visoka je 40m i duga 150m. Površina jezera je oko 180ha. Jezero je uklješteno između strmih krečnjačkih obala i dugačko 11km sa najvećom dubinom od oko 30m. Širina vodenog ogledala neposredno iza brane iznosi 300 – 500m, ali se jezero uzvodno sužava tako da je na nekim mestima uže od 50m.     

Spada u grupu manjih veštačkih jezera sa kapacitetom od 4 miliona m3. Prosečni proticaj vode na mestu brane je 13m3/s. U vreme visokog vodostaja, voda Radoinjskog jezera dopire do brane u Кokinom Brodu. Temperatura vode je nešto niža od Zlatarskog i Uvačkog jezera (10-120S) zato što dolazi sa dna Zlatarskog jezera i dodatno se rashlađuje prolazeći kroz turbine hidroelektrane „Кokin Brod“. Ima malo koloidnih čestica u vodi, zbog relativno čvrste obale, što uslovljava i providnost do 5m. Inače, ovo jezero ima ulogu rezervoara vode za hidroelektranu „Bistrica“ na desnoj obali jezera Potpeć na Limu. Od Radoinjskog jezera do ušća u Lim, Uvac nema većih pritoka. U izvesnom smislu je to kompenzacioni bazen iz kojeg se u sistem Lima tunelima prebacuje znatna količina vode za hidroelektranu „Bistrica“ a potom u jezero Potpeć.

Radoinjsko jezero je izuzetno bogato ribljim fondom, a najznačajniji predstavnici su: zlatovčica, klen, skobalj, plotica, mrena, šaran…

Takođe, na liticama Radoinjskog jezera se gnezdi beloglavi sup – 2014. godine izbrojana su 22 para, a 2015. godine 24 para.

Scroll to Top
Scroll to Top