Park za odmor „Vilovi“

Selo Vilovi, 5 km od grada

Кapacitet: 4/2, 2/3, 1/1 bazen

+381(0)63 808 24 00, (0)33 61 981

village.vilovi@gmail.com

www.vilovi.info

Scroll to Top