Džamija

Džamija u Novoj Varoši sagrađena je u vremenu od 1887. do 1894. godine, na ruševinama stare džamije koju je početkom 16. veka podigao Pervan-beg. Zidana je od lomljenog kamena. Prvobitno je bila prekrivena šindrom, a zatim, crepom. Do Drugog svetskog rata imala je drveni minaret koji je kasnije zamenjen onim od klesanog kamena. Iznad ulaznih vrata postavljena je livena ploča posvećena dobrotvoru džamije Mahmut-begu Bajroviću, čuvenom bogatašu iz Pljevalja. Džamija se nalazi u centru grada.

dzamija nv
Scroll to Top
Scroll to Top