Dom kulture u Novoj Varoši

Dom kulture u Novoj Varoši je Organizacija udruženog rada, nastala spajenjem Radničkog univerziteta i biblioteke, osnovan 1969. godine, a osnivač je Skupština opštine Nova Varoš. Odluka o izgradnji Doma doneta je 1965. godine. Projektanti Doma su arhitekte Saša Radojević i Oliver Minić iz Beograda. Izgradnjom Doma kulture i nove reprezentativne pozornice stvoren je osnovni uslov za gostovanje ansambala. Кapacitet auditorija je 440 sedišta.

Scroll to Top
Scroll to Top