Crkva Svete Trojice

zlatar crkva nv

Crkva Svete Trojice u Novoj Varoši građena je između 1857. i 1869. godine. Jednobrodna je građevina sa osnovom pravougaonika i polukružnom oltarskom apsidom. Crkva je podignuta sredstvima tadašnje crkveno – školske Opštine Nova Varoš i “prilozima od pisanija seljaka i građana”. Za izgradnju hrama tadašnje turske vlasti dale su 10 hiljada groša. Nažalost, 1870. godine, kube na hramu se srušilo pa je ponovo podignuto 1873. godine kada je crkva i osveštana. Unutrašnjost hrama nije živopisana, ali ikone na oltarskoj pregradi (ikonostasu) potiču iz vremena podizanja crkve.

U temeljima kamene crkve bilo je ostataka rimske građevine koji su uzidani u temelj. Nalazi se u centru Nove Varoši.

Scroll to Top
Scroll to Top