Beloglavi sup

Beloglavi sup (Gyps fulvus) je retka vrsta orla lešinara, impozantne veličine, raspona krila do 3 m. Prosečna težina ptice iznosi između 8 i 9 kg, a pojedine jedinke mogu dostići težinu od 11 kg. Ženka, krajem januara ili početkom februara, nosi samo jedno jaje i na njemu leže oba roditelja osam nedelja. Gnežđenje se obavlja uglavnom na krečnjačkim stenama. Gnežđenje je grupno i obrazuju se kolonije, retko izolovani parovi. Izlegli mladunac ostaje na gnezdu, pre prvog leta, oko četiri meseca. Supovi polno sazrevaju sa oko 5 godina.

Uloga beloglavog supa u lancu ishrane u ekosistemu je jedinstvena i nezamenljiva, isključiva hrana su mu uginule životinje, čime sprečava širenje zaraza i na taj način čini “prirodnu reciklažu”.

Ova retka vrsta je pre dvadesetak godina bila pred izumiranjem. 1990. godine, na teritoriji uvačkih jezera preživelo je samo 7 jedinki beloglavog supa. 1994. godine osnovan je Fond za zaštitu ptica grabljivica „Beloglavi sup“ i otvoreno hranilište Manastirina na koje se od tad kontinuirano iznose tela ugunulih životinja i klanični otpad. Godišnje se u „restoran“ beloglavih supova u prirodi iznese preko 50 tona hrane.

Zahvaljujući tome, brojnost beloglavih supova se povećala na 67 gnezdećih parova, odnosno oko 300 jedinki. Tako je kolonija ove jedinstvene vrste ptice postala najveća na Balkanu i jedna od većih u Evropi.

Scroll to Top
Scroll to Top